Διενέργεια εξετάσεων για χορήγηση άδειας χειριστή πηδαλιούχου για την διακυβέρνηση λαντζών και Α/Κ σκαφών από το Λιμεναρχείο Καλύμνου.

469

Ανακοινώνεται ότι την 16-12-2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 στον χώρο του Λιμεναρχείου Καλύμνου, θα διεξαχθούν οι θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις αντίστοιχα των υποψηφίων για την απόκτηση άδειας χειριστή-πηδαλιούχου για την διακυβέρνηση λαντζών και αλιευτικών σκαφών.

Ορίζεται ανώτατος αριθμός συμμετεχόντων δεκατέσσερις (14) ενώ οι αιτήσεις για τη συμμετοχή στις εξετάσεις θα μπορούν να υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους μέχρι και την 15-12-2019 ημέρα Κυριακή και ώρα 15:00.