Η σύνθεση της Επιτροπής Αθλητισμού Δήμου Καλυμνίων

883

Εγκρίθηκε από το ΔΣ Καλυμνίων η  συγκρότηση της 7μελούς Επιτροπής Αθλητισμού απαρτιζόμενη από τα παρακάτω μέλη:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Γιαννικουρής Νικήτας, Πρόεδρος

2. Μαγκάκη Ειρήνη

3. Μπιλλήρη Ευαγγελία

4. Μαγκούλιας Ποθητός

5. Κουτελλάς Μιχήλ

6. Μαύρος Γεώργιος

7. Εκπρόσωπος αθλητικού σωματείο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Κουλουμούνδρης Μιχαήλ

2. Κάτρη Αναστασία

3. Τσέρου Κατίνα

4. Μαγκλή Θεμελίνα

5. Μπουφίδης Γεώργιος

6. Εκπρόσωπος αθλητικού σωματείου
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός