Μετατίθεται στο Λιμεναρχείο Καλύμνου ο Πλωτάρχης ΛΣ Θεόφιλος Τσαγκάρης .Πλήγμα για την ΑΕΝ Καλύμνου. Λιμενάρχης Κω ο Αντιπλοίαρχος ΛΣ Ιωάννης Καραντζιούνης.

2400

Μετατίθεται στο Λιμεναρχείο Καλύμνου ως Λιμενάρχης ο Πλωτάρχης ΛΣ Θεόφιλος Τσαγκάρης από την ΑΕΝ Καλύμνου που ήταν Διοικητής.

Στη θέση του Διοικητή ΑΕΝ Καλύμνου τοποθετείται ο Αντιπλοίαρχος ΛΣ Γεώργιος Πολιτάκης.

 Ο μέχρι τώρα Λιμενάρχης Καλύμνου Ιωάννης Καραντζιούνης που προήχθη στο βαθμό του Αντιπλοιάρχου ΛΣ μετατίθεται στη γειτονική Κω ως Λιμενάρχης.

 Να σημειώσουμε ότι ο Ιωάννης Καραντζιούνης είναι ο μακροβιότερος Λιμενάρχης στο νησί της Καλύμνου αφού συμπλήρωσε 5 χρόνια παραμονής στην θέση αυτή

 Ο Ιωάννης Καραντζιούνης άριστος αξιωματικός, με πλήρη επαγγελματική κατάρτιση, με βαθιά γνώση των τεκταινομένων στην περιοχή, έχει αφήσει τις καλύτερες εντυπώσεις στο νησί και στους κατοίκους του μάλιστα σε μία δύσκολη περίοδο λόγω μεταναστευτικού.

Πλήγμα για την ΑΕΝ Καλύμνου

Πλήγμα για την ΑΕΝ Καλύμνου αποτελεί η μετάθεση του μέχρι τώρα Διοικητή Πλωτάρχη ΛΣ Θεόφιλου Τσαγκάρη.

Ως Διοικητής της ΑΕΝ Καλύμνου στη νεοϊδρυθείσα Σχολή και στον πρώτο χρόνο λειτουργίας της επέδειξε όχι μόνο τις άριστες διοικητικές του ικανότητες, αλλά κατάφερε αθόρυβα, με εργατικότητα και μεθοδικότητα να δρομολογήσει μαζί με τους συνεργάτες  ένα νεοσύστατο Εκπαιδευτικό ίδρυμα και να του εξασφαλίσει τον απαραίτητο εξοπλισμό μετά από προσωπικές παρεμβάσεις και γνωριμίες. .

Η χρονική στιγμή μετάθεσης του εν μέσω Ακαδημαϊκού έτους και με ανοικτό το θέμα της ίδρυσης Τμήματος Σχολής Μηχανικών,αλλά και άλλων θεμάτων σε εκκρεμότητα  δεν κρίνεται η πλέον κατάλληλη.

Θα μπορούσε ο αντικαταστάτης που φέρει και ανώτερο βαθμό ο  Αντιπλοίαρχος ΛΣ Γεώργιος Πολιτάκης να τοποθετείτο ως Λιμενάρχης στο Λιμεναρχείο Καλύμνου