Ξεκίνησε η διαδικασία εγγραφής νέων μελών στην Ένωση Πλοιοκτητών Παράκτιας Αλιείας Ελλάδος. –Εκλογές στις 16 Φεβρουαρίου 2020.

715

Ξεκίνησε η διαδικασία  εγγραφής νέων μελών στην Ένωση Πλοιοκτητών Παράκτιας Αλιείας Ελλάδος μετά την απόφαση του Πρωτοδικείου να εγκρίνει τη σύσταση προσωρινού ΔΣ το οποίο έχει ως κύριο μέλημα τη διενέργεια εκλογών εντός 6 μηνών.

Από την ΕΠΠΑΕ της οποίας Πρόεδρος είναι ο Καλύμνιος Μανώλης Κουλλιάς, εκδόθηκε ανακοίνωση- προκήρυξη εκλογών.

 Μέχρι 30 Ιανουαρίου 2020 είναι η καταληκτική ημερομηνία για την εγγραφή νέων μελών και την Κυριακή 16 Φεβρουαρίου 2020 η ημερομηνία εκλογών για την ανάδειξη μόνιμου ΔΣ με τριετή θητεία.
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός