Οι μεταγραφές σπουδαστών στις ΑΕΝ. Ποιοι έρχονται και ποιοι φεύγουν από ΑΕΝ Καλύμνου.

1881

Εγκρίθηκαν με απόφαση που υπογράφει ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Ιωάννης Πλακιωτάκης οι μετεγγραφές των σπουδαστών Α.Ε.Ν. (ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) Α΄Εξαμήνου (Νεοεισαγόμενων και Α’ Διετών)

 Οι Α.Ε.Ν. στις οποίες φοιτούν μέχρι σήμερα οι μετεγγραφέντες σπουδαστές να τους ενημερώσουν ενυπογράφως σχετικά.

Με μέριμνα Διευθύνσεων Σπουδών οι μετεγγραφόμενοι σπουδαστές θα εφοδιαστούν με τα ανάλογα εκπαιδευτικά βιβλία από την ΑΕΝ στην οποία φοιτούν και όχι από την ΑΕΝ στην οποία μετεγγράφονται.

Η ολοκλήρωση των μετεγγραφών να πραγματοποιηθεί έως 15 Ιανουαρίου 2020

Για την ΑΕΝ Καλύμνου συνολικά παίρνουν μεταγραφή σε άλλες  ΑΕΝ 8 Σπουδαστές, ενώ έρχονται από άλλες ΑΕΝ στην ΑΕΝ Καλύμνου 9  σπουδαστές.

Αναλυτικά

Μεταγραφές από ΑΕΝ Καλύμνου σε άλλες ΑΕΝ

ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΔΙΕΤΕΙΣ

1.ΚΑΝΤΗΛΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ στην ΑΕΝ ΟΙΝΟΥΣΩΝ

ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΝΕΟΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ

1.ΑΠΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

2.ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΣΤΗΝ ΑΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

3.ΔΡΙΒΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΗΝ ΑΕΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

4.ΜΙΚΕΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΣΤΗΝ ΑΕΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

5.ΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΗΝ ΑΕΝ ΗΠΕΙΡΟΥ

6.ΠΑΓΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΗΝ ΑΕΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

7.ΤΣΙΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΗΝ ΑΕΝ ΗΠΕΙΡΟΥ

Μεταγραφές από  άλλες ΑΕΝ στην ΑΕΝ Καλύμνου

ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΝΕΟΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ

1.ΓΛΥΝΑΤΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ  ΑΠΌ  ΑΕΝ ΗΠΕΙΡΟΥ

2.ΜΙΧΑΣ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟ ΑΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

3.ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ ΑΠΌ ΑΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

4.ΡΟΥΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟ ΑΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

5.ΤΡΙΚΟΙΛΗΣ ΣΚΕΥΟΣ ΑΠΟ ΑΕΝ ΗΠΕΙΡΟΥ

6.ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΠΟ ΑΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

7.ΤΥΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΠΟ ΑΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

8.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΑΠΟ ΑΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

9. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟ ΑΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός