Οργάνωση Μελών Καλύμνου ΣΥΡΙΖΑ για το τέλος που επιβλήθηκε στα αλιευτικά σκάφη.

727

Από την Οργάνωση Μελών Καλύμνου ΣΥΡΙΖΑ εκδόθηκε το παρακάτω δελτίο τύπου  για το τέλος που επιβλήθηκε στα αλιευτικά σκάφη.
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός