Παράταση στην ολοκλήρωση των εργασιών του έργου «ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ» μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2020

618
φωτο αρχείου

Παράταση στην ολοκλήρωση των εργασιών του έργου «ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ» κατά 145 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι ως 28-02-2020, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, στην ανάδοχο εταιρεία «3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», διάστημα το οποίο κρίνεται ικανό προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή πρόοδος και ολοκλήρωση του.

 Την παραπάνω απόφαση έλαβε κατά πλειοψηφία το δημοτικό συμβούλιο Καλυμνίων μετά από αίτημα της αναδόχου Εταιρείας.

Την απόφαση για παράταση ψήφισαν οι Παρατάξεις του Δημάρχου ,του Ι.Μαστροκούκου,Ι.Γαλουζή και Μ.Μπούκη.

Να σημειώσουμε ότι το συμφωνητικό της εν λόγω εργολαβίας υπογράφηκε στις 3/7/2018 και καταληκτική προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου ήταν η  3-10-2019.

Η γνώμη των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλυμνίων αναφέρει :

 Το αίτημα είναι δικαιολογημένο, διότι όπως προκύπτει από το ημερολόγιο του έργου, συνέβησαν όντως γεγονότα που δεν οφείλονται σε αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου και είχαν ως αποτέλεσμα σημαντικές καθυστερήσεις στην πρόοδο των εργασιών του έργου, όπως το χρονικό διάστημα που απαιτήθηκε για την απομάκρυνση υλικών της Δ.Ε.Υ.Α. Καλύμνου από το χώρο του εργοταξίου, για τη διάθεση προσωπικού από την Αρχαιολογική Υπηρεσία Καλύμνου και για τη διενέργεια αυτοψίας από τον ελεγκτή δόμησης, καθώς και εξαιτίας δυσμενών καιρικών συνθηκών.

 Επιπλέον, είναι δεδομένο ότι θα απαιτηθεί και ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα για τη σύνταξη και έγκριση του 1ου Α.Π.Ε του έργου. Με βάση τα παραπάνω και προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή πρόοδος και ολοκλήρωση του έργου, η υπηρεσία εισηγείται να χορηγηθεί παράταση της συνολικής προθεσμίας κατά 145 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή έως την 28η /02/2020, χωρίς ευθύνη του αναδόχο.

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ και ο Δημοτικός Σύμβουλος της παράταξης «ΝΕΑ ΚΑΛΥΜΝΟΣ» Μικές Ρήγας σημείωσε ότι στην εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας αναφέρεται ότι δεν υπάρχει υπαιτιότητα του αναδόχου για την καθυστέρηση ολοκλήρωσης του έργου και ότι ένα μέρος της καθυστέρησης προήλθε από τη ΔΕΥΑΚ. Αυτό όπως τόνισε σε καμία περίπτωση δεν ισχύει αυτό και ζήτησε να αφαιρεθεί αυτή η υποσημείωση. Με αυτή την προϋπόθεση όπως είπε εμείς θα ψηφίσουμε το θέμα.
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός