Στο τελικό στάδιο για να ξεκινήσει το έργο της αντιστήριξης στο τμήμα του δρόμου που υπέστη καθίζηση μετά το Γαϊδουρόραχο στην Κάλυμνο.

836

Στο τελικό στάδιο οι διαδικασίες για να ξεκινήσει το έργο της αντιστήριξης στο τμήμα του δρόμου μετά το  Γαϊδουρόραχο στην Κάλυμνο.

Ένα τμήμα του  Επαρχιακού δρόμου από Γαϊδουρόραχο προς Μυρτιές για το οποίο το kalymnos-news.gr έχει  κάνει ρεπορτάζ για την επικινδυνότητα που υπάρχει λόγω καθίζησης του οδοστρώματος .

Η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου  στη συνεδρίαση της στις 21-11-2019  ενέκρινε την κατακύρωση του διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου: «Αντιστήριξη τμήματος οδού από Γαϊδουρόραχο προς Μυρτιές νήσου Καλύμνου» με α/α συστήματος 81299, προϋπολογισμού: 383.000,00 € με ΦΠΑ, στον προσωρινό ανάδοχο «ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με μέση έκπτωση 6,02%, επί των τιμών του τιμολογίου μελέτης και ποσό προσφοράς 290.265,99 € χωρίς ΦΠΑ (24%),.

 Μετά την υποβολή και εξέταση τυχόν ενστάσεων αναμένεται η υπογραφή της σύμβασης και η άμεση έναρξη των εργασιών.