Σύσταση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Καλυμνίων

466

Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλυμνίων συστάθηκε το Συντονιστικό Τοπικό  Όργανο Πολιτικής Προστασίας  αποτελούμενο από τους:

 1) Δήμαρχο Καλυμνίων, Διακομιχάλη Δημήτριο, ως Πρόεδρο.

2) Αντιδήμαρχο  Ζωίδη Παντελή.

 3) Δημοτικό σύμβουλο  Κάτρη Μιχαήλ προερχόμενο από τη μείζονα μειοψηφία.

4) Εκπρόσωπο πολιτικής προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου /Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

5) Εκπρόσωπο Στρατιωτικού Διοικητή του Δήμου Καλυμνίων με τον αναπληρωτή του 6) Εκπρόσωπο Αστυνομικού Τμήματος Καλύμνου με τον αναπληρωτή

7) Προϊστάμενο Ειδικού Προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας

8) Εκπρόσωπο της Λιμενικής Αρχής Καλύμνου

9) Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με αναπληρωτή τον νόμιμο αντικαταστάτη του

10) Προϊστάμενο τεχνικών υπηρεσιών Δήμου με τον αναπληρωτή

11) Εκπρόσωπο του Δασαρχείου

12) Εκπρόσωπο Εθελοντικού Πυροσβεστικού Σταθμού Καλύμνου

Να σημειώσουμε ότι στις συνεδριάσεις του Οργάνου λαμβάνουν μέρος εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων της έδρας του δήμου, καθώς και άλλοι εκπρόσωποι υπηρεσιών, μετά από πρόσκληση του Προέδρου.

 Κατά τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος- φαινομένου καθώς και του έργου αποκατάστασης τυχόν ζημιών, το πιο πάνω Όργανο λειτουργεί σε εικοσιτετράωρη βάση, με δυνατότητα συνέχισης της συνεδρίασης και με τους οριζόμενους, από τους μετέχοντες, αναπληρωτές τους
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός