Εξετάστηκαν σήμερα 30 Ιανουαρίου 2020 οι προδικαστικές προσφυγές της ΑΝΕ Καλύμνου για τις άγονες γραμμές.

820

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του kalymnos-news.gr εξετάστηκαν από το 3ο Κλιμάκιο της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π).σήμερα 30 Ιανουαρίου 2020 στις 11.00 το πρωί  οι προδικαστικές προσφυγές που κατέθεσε η ΑΝΕΚ και στρέφονται κατά του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για 2 άγονες γραμμές.

Η ΑΝΕΚ παρέστη διά του δικηγορικού Γραφείου «Θεοφανόπουλος -Νταλάκος- Φασόλης»  εξειδικευμένου σε ναυτιλιακά θέματα.

Οι προδικαστικές προσφυγές που κατατέθηκαν την Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου 2019  αφορούν τις δύο γραμμές:

 1.ΚΑΛΥΜΝΟΣ-ΛΕΡΟΣ-ΛΕΙΨΟΙ-ΠΑΤΜΟΣ-ΑΡΚΙΟΙ-ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ-ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΣΑΜΟΥ και επιστροφή 4 φορές την εβδομάδα και

2. ΚΑΛΥΜΝΟΣ-ΨΕΡΙΜΟΣ-ΜΑΣΤΙΧΑΡΙ ΚΩ και επιστροφή. (θερινούς μήνες).

Να θυμίσουμε ότι κατά την  πρώτη φάση της αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής στον Μειοδοτικό Διαγωνισμό του ΥΝΑΝΠ για την Εξυπηρέτηση Δρομολογιακών Γραμμών με σύναψη Σύμβασης ή Συμβάσεων Ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας, διαπιστώθηκαν τυπικές παραλείψεις στα δικαιολογητικά της ΑΝΕΚ για τις 2 παραπάνω γραμμές.

Συγκεκριμένα:

-Γραμμή ΚΑΛΥΜΝΟΣ-ΛΕΡΟΣ-ΛΕΙΨΟΙ-ΠΑΤΜΟΣ-ΑΡΚΙΟΙ-ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ-ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΣΑΜΟΥ και επιστροφή 4 φορές την εβδομάδα.

Τα δικαιολογητικά που υπέβαλε η ΑΝΕΚ δεν έγιναν αποδεκτά καθόσον ζητείται από την Εταιρεία διευκρίνηση αναφορικά με το  μετοχικό κεφάλαιο της. Απαιτείται βεβαίωση του Προέδρου της Εταιρείας ότι δεν υπήρξε κάποια μεταβολή.Να σημειώσουμε ότι η ΑΝΕΚ  είναι η μοναδική Εταιρεία που υπέβαλε προσφορά.Από τη στιγμή  που γίνει δεκτή η προδικαστική προσφυγή που θα κατατεθεί με τη σχετική διευκρίνηση θα προχωρήσει η β΄φάση και το άνοιγμα της οικονομικής της προσφοράς, προκειμένου να κατακυρωθεί και τυπικά στην ΑΝΕΚ η γραμμή

Γραμμή ΚΑΛΥΜΝΟΣ-ΨΕΡΙΜΟΣ-ΜΑΣΤΙΧΑΡΙ ΚΩ και επιστροφή. (θερινούς μήνες)

Στη γραμμή αυτή συμμετείχαν τέσσερις ναυτιλιακές εταιρείες . Η ΑΝΕΚ, η ΛΑΦΑΣΙ ΝΕ ,η ΧΑΝΙΑ Ι ΝΕ και η ΦΛΙΠ ΕΝΑ ΝΕ.

Τά δικαιολογητικά των 3  πρώτων  εταιρειών δεν έγιναν αποδεκτά. Συγκεκριμένα για την ΑΝΕΚ απαιτείται πιστοποιητικό έτους κατασκευής του σκάφους.

Οι αποφάσεις επί  των προδικαστικών προσφυγών αναμένεται να δημοσιευτούν μέχρι τέλος Φεβρουαρίου 2020

Εφόσον γίνουν δεκτές η ΑΝΕΚ θα συμμετέχει  στη β΄φάση με το άνοιγμα των  οικονομικών προσφορών ποκειμένου να αναδειχθεί ο μειοδότης.

Από τη στιγμή που γίνουν αποδεκτές οι προδικαστικές προσφυγές της ΑΝΕΚ αναμένεται να της κατακυρωθεί η γραμμή ΚΑΛΥΜΝΟΣ-ΛΕΡΟΣ-ΛΕΙΨΟΙ-ΠΑΤΜΟΣ-ΑΡΚΙΟΙ-ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ-ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΣΑΜΟΥ και επιστροφή ,ενώ η  γραμμή ΚΑΛΥΜΝΟΣ-ΨΕΡΙΜΟΣ-ΜΑΣΤΙΧΑΡΙ ΚΩ και επιστροφή, θα κατακυρωθεί στην Εταιρεία από αυτές που θα εγκριθεί η συμμετοχή τους  στη β΄φάση και θα έχουν την μικρότερη οικονομική προσφορά.

ΑΝΟΙΞΑΝ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ-ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ

Εν τω μεταξύ την περασμένη Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2020 έγινε το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών στη γραμμή Κάλυμνος-Αστυπάλαια και αντίστροφα. Μοναδική προσφορά αυτή της ΑΝΕΚ στην οποία και θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός.
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός