Η ΑΕΝ Καλύμνου για εκμίσθωση Συνεργείου Καθαριότητας.

480

Η ΑΕΝ Καλύμνου για την κάλυψη των λειτουργικών της αναγκών θα προβεί στην  εκμίσθωση Συνεργείου Καθαριότητας για το μήνα Φεβρουάριο.

Δείτε τη σχετική πρόσκληση.
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός