ΣΚΑΦΗ  ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ-Τεχνολογία- Τεχνογνωσία -Ασφάλεια.

1045

Με πρωτοβουλία και  υποστήριξη του ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, πρόσφατα αναρτήθηκε στον ισότοπο – nee.gr – η συγγραφική εργασία/ηλεκτρονικό βιβλίο του Πλοιάρχου ΛΣ εα Δημητρίου Κουκουβίνου με την ονομασία ΣΚΑΦΗ  ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ-Τεχνολογία- Τεχνογνωσία -Ασφάλεια-  

Σκοπός και κεντρικό σημείο αναφοράς, της συγγραφικής εργασίας /βιβλίου, είναι να περιγράψει, να αναλύσει και να εμβαθύνει τους τομείς των σκαφών, σε θέματα λειτουργίας όλων των εγκαταστάσεων πρόωσης, κατασκευής, εξοπλισμού, διακυβέρνησης και αυτόματων συστημάτων ελέγχου, έτσι ώστε οι υποψήφιοι αναγνώστες να αποκτήσουν γνώσεις των βασικών αρχών, να κατανοήσουν καλύτερα τις διάφορες κατασκευαστικές εφαρμογές και απαιτήσεις για την γενική πληροφόρησή τους ή την ενδεχόμενη απαρχή ως Κυβερνήτες/Χειριστές/Μηχανικοί της τεχνικής υποστήριξης και ασφάλειας αυτών.

     Το βιβλίο χωρίζεται σε Δώδεκα Κεφάλαια εκ των οποίων τα περισσότερα εξ αυτών, περιγράφουν, αναλύουν και εμβαθύνουν χωριστά τον κάθε τομέα (Ναυπηγικό, Ναυτιλιακό, Τηλεπικοινωνιακό, Μηχανολογικό, Ηλεκτρολογικό, Ηλεκτρονικό, Εγκαταστάσεων πρόωσης, Ενδιαίτησης, Προστασίας/Ασφάλειας και Υγείας, Ναυτικής Τέχνης) ενός σύγχρονου σκάφους
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός