Έγινε δεκτή η προδικαστική προσφυγή της ΑΝΕK για την άγονη γραμμή Κάλυμνος-Λέρος-Λειψοί-Αρκιοί-Αγαθονήσι-Πυθαγόρειο Σάμου.

781

Η Αρχή Προδικαστικών Προσφυγών (3ο Κλιμάκιο) με την  με αρ. 163,164/2020 Απόφαση της έκανε δεκτή την προδικαστική προσφυγή της ΑΝΕ Καλύμνου με ΓΑΚ 1599/30.12.2019 και ακυρώνει την Υπουργική απόφαση με την οποία απορρίφθηκε η προσφορά της εταιρίας για το δρομολόγιο με  (Κάλυμνος – Λέρος – Λείψει – Αρκιοί – Αγαθονήσι – Πυθαγόρειο Σάμου με επιστροφή)

Με τη ίδια απόφαση διατάχθηκε η επιστροφή στην ΑΝΕΚ του παραβόλου των 7.750  ευρώ.

 Να σημειώσουμε ότι η προδικαστική προσφυγή κρίθηκε και αποφασίστηκε στις 30 Ιανουαρίου 2020 και εκδόθηκε χθες Τρίτη 11 Φεβρουαρίου 2020.

 Να σημειώσουμε ότι την  ΑΝΕΚ εκπροσώπησε το  δικηγορικό Γραφείο «Θεοφανόπουλος -Νταλάκος- Φασόλης»  εξειδικευμένο σε ναυτιλιακά θέματα, που κατέθεσε  την προσφυγή την Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου 2019 .

 Μετά από αυτή την θετική εξέλιξη αναμένεται το ΥΝΑΝΠ να κατακυρώσει τη γραμμή ΚΑΛΥΜΝΟΣ-ΛΕΡΟΣ-ΛΕΙΨΟΙ-ΠΑΤΜΟΣ-ΑΡΚΙΟΙ-ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ-ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΣΑΜΟΥ και επιστροφή στην ΑΝΕΚ αφού είναι η μοναδική Εταιρεία που συμμετείχε στο διαγωνισμό σε αυτή τη Γραμμή.

Εδώ θα πρέπει να επισημάνουμε το σωστό και αποτελεσματικό χειρισμό της όλης υπόθεσης από τον Πρόεδρο της ΑΝΕΚ Ιωάννη Διαμαντή.

Να σημειώσουμε ότι η απόφαση  για την δεύτερη προδικαστική προσφυγή της ΑΝΕΚ ΚΑΛΥΜΝΟΣ-ΨΕΡΙΜΟΣ-ΜΑΣΤΙΧΑΡΙ ΚΩ και επιστροφή. (θερινούς μήνες) δεν έχει εκδοθεί ακόμη και αναμένεται.

 Σε περίπτωση που γίνει αποδεκτή θα συμμετέχει στη β΄φάση και η γραμμή θα κατακυρωθεί στην Εταιρεία με το νεότερο σε ηλικία σκάφος σε συνδυασμό με την μικρότερη οικονομική προσφορά.

Στη γραμμή αυτή συμμετέχουν  τέσσερις ναυτιλιακές εταιρείες . Η ΑΝΕΚ, η ΛΑΦΑΣΙ ΝΕ ,η ΧΑΝΙΑ Ι ΝΕ και η ΦΛΙΠ ΕΝΑ ΝΕ.

Τέλος για τη γραμμή Κάλυμνος-Αστυπάλαια αυτή ήδη κατακυρώθηκε στην ΑΝΕΚ και ήδη έχει υπογραφεί η σχετική σύμβαση.
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός