Δείτε το σκάφος που διεκδικεί την επιδοτούμενη δρομολογιακή γραμμή ΚΑΛΥΜΝΟΣ – ΨΕΡΙΜΟΣ – ΜΑΣΤΙΧΑΡΙ ΚΩ τους θερινούς μήνες.

2597

Μετά την απόρριψη από την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (3ο Κλιμάκιο) των προδικαστικών προσφυγών της ΑΝΕ Καλύμνου και της ΛΑΦΑΣΙ ΝΕ με τις οποίες ζητείτο η ακύρωση της Υπουργικής απόφασης με την οποία απορρίφθηκαν οι προσφορές των δύο Εταιρειών Καλυμνιακών συμφερόντων για τη γραμμή .ΚΑΛΥΜΝΟΣ-ΨΕΡΙΜΟΣ-ΜΑΣΤΙΧΑΡΙ ΚΩ και επιστροφή (θερινούς μήνες) σε συνδυασμό και με τον αποκλεισμό και της  τέταρτης εταιρεία που συμμετείχε «ΧΑΝΙΑ Ι ΝΕ» η Εταιρεία που διεκδικεί πλέον τη γραμμή και αναμένεται να της κατακυρωθεί εκτός απροόπτου, είναι η «ΦΛΙΠ ΕΝΑ ΝΕ» .

 Η ΦΛΙΠ ΕΝΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ είναι συμφερόντων της SAOS FERRIES της οικογένειας Φ. Μανούση.

Η «ΦΛΙΠ ΕΝΑ ΝΕ» συμμετείχε στο διαγωνισμό με το Ε/Γ-Δ/Ρ «ΖΕΦΥΡΟΣ» Ν. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 145

Το ΖΕΦΥΡΟΣ είναι καινούργιο σκάφος, αφού ναυπηγήθηκε το 2017 και ξεκίνησε εκείνη την χρονιά δρομολόγια. Μάλιστα επειδή υπήρξαν κάποια θέματα αρχικά με τις μηχανές του, άλλαξε και έβαλε καινούργιες από την Σουηδία και το εκεί εργοστάσιο της VOLVO.

Το σκάφος έχει μήκος 25 μέτρα και πλάτος 7 μέτρα

Το περσινό καλοκαίρι εκτελούσε το δρομολόγιο Αλεξανδρούπολη -Σαμοθράκη και στις 22 Αυγούστου 2019 διέκοψε την εκτέλεση του λόγω  βλάβης στη μία μηχανή.

Από τη SAOS FERRIES είχε βγεί τότε η παρακάτω ανακοίνωση :

Ενημερώνουμε το επιβατικό κοινό ότι, κατά την επιστροφή του Ε/Γ-Δ/Ρ ΖΕΦΥΡΟΣ από Σαμοθράκη παρουσιάστηκε πρόβλημα στη μία εκ των τριών κύριων μηχανών. Με την άφιξη του πλοίου στην Αλεξανδρούπολη πραγματοποιήθηκε έλεγχος από δύτη ώστε να εξακριβωθούν τα αίτια της βλάβης και αναμένεται συνεργείο της Volvo από Θεσσαλονίκη για την αποκατάσταση της

Να σημειώσουμε ότι σύμφωνα με τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά από την «ΦΛΙΠ ΕΝΑ ΝΕ» το Ε/Γ-Δ/Ρ «ΖΕΦΥΡΟΣ» Ν. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 145 τελούσε υπό μετασκευή.

Δεν είναι γνωστό αν αυτή μετασκευή ή όποιες επισκευές έχουν ολοκληρωθεί.

 Βέβαια η έναρξη της επιδοτούμενης δρομολογιακής γραμμής ξεκινά στις 18 Μαΐου 2020  με διάρκεια μέχρι 27/09/2020 [σύνολο δέκα εννέα (19) εβδομάδες] .

Τα επιδοτούμενα δρομολόγια είναι τρία εβδομαδιαίως.

Να σημειώσουμε ότι για τα πλοία κατηγορίας 1 στα οποία ανήκει το «ΖΕΦΥΡΟΣ» η ανώτερη τιμή μισθώματος ανά δρομολόγιο που καθόρισε το ΥΝΑΝΠ είναι 1.401 ευρώ.

Δεν έχει γίνει γνωστή η οικονομική προσφορά της «ΦΛΙΠ ΕΝΑ ΝΕ» η οποία προφανώς είναι κατώτερη της ανώτερης καθορισθείσας

Να σημειώσουμε ότι λόγω του ότι το πλοίο ανήκει στην Κατηγορία 1 μπορεί να συναφθεί Σύμβαση μέχρι και τέσσερα (04) έτη

Επίσης προβλέπεται δωρεάν μετακίνηση των κατοίκων της Ψερίμου από και προς Κάλυμνο και Μαστιχάρι Κω
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός