Λιγότερες βροχές φέτος στην Κάλυμνο σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

683

Λιγότερες βροχές είχαμε φέτος στην Κάλυμνο σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Από τον περασμένο Σεπτέμβριο 2019 μέχρι σήμερα 19 Φεβρουαρίου 2020 έβρεξε 32 φορές με συνολικό ύψος βροχής 467,5 χιλιοστά

Την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο είχε βρέξει 49 φορές με συνολικό ύψος βροχής 557,5 χιλιοστά.

Ευχαριστούμε το Γιώργο Καραϊσκο για τα στοιχεία που μας παραχώρησε.
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός