Πρόσκληση από ΑΕΝ Καλύμνου για εκμίσθωση συνεργείου καθαριότητας.

409

Πρόσκληση από ΑΕΝ Καλύμνου για εκμίσθωση συνεργείου καθαριότητας για το μήνα Μάρτιο 2020.
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός