Τα δρομολόγια ταχυπλόων σκαφών ΑΝΕΚ στη γραμμή Κάλυμνος-Μαστιχάρι από 1ης Μαρτίου 2020

2330

Τα δρομολόγια ταχυπλόων σκαφών ΑΝΕΚ στη γραμμή Κάλυμνος-Μαστιχάρι και αντίστροφα από 1ης Μαρτίου 2020.
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός