Αναβάλλεται μέχρι νεωτέρας η προγραμματισμένη για την Τετάρτη 18/3/2020 ΓΣ της ΑΝΕ Καλύμνου.

900

Ανακοινώθηκε ότι  αναβάλλεται μέχρι νεωτέρας η προγραμματισμένη για την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΑΝΕ Καλύμνου για λόγους δημόσιας Υγείας και αποτροπής διάδοσης του κορωνοϊού.

Να σημειώσουμε ότι η εν λόγω Γενική Συνέλευση ήταν συνέχεια της αναβληθείασας στις 28 Φεβρουαρίου 2020 με θέμα την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου