Ανακοίνωση για τη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου Καλυμνίων στα πλαίσια της προσπάθειας προστασίας των πολιτών από τον Κορωνοιό.

1118

Παραθέτουμε την ανακοίνωση για τη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου Καλυμνίων στα πλαίσια της προσπάθειας για την προστασία των πολιτών από τον Κορωνοιό