Αποστρατεύτηκε με το βαθμό του Υποστρατήγου Πεζικού ο Κωνσταντίνος Ευγένιος που είχε υπηρετήσει σε Κάλυμνο και Κω ως Διοικητής.

1322

Στις ετήσιες Έκτακτες Κρίσεις Ταξιάρχων Όπλων του Στρατού Ξηράς που πραγματοποιήθηκαν αποστρατεύτηκε με το βαθμό του Υποστρατήγου Πεζικού ο Κωνσταντίνος Ευγένιος

Ο Κωνσταντίνος Ευγένιος υπηρέτησε στην Κάλυμνο ως Διοικητής του 5/42 ΣΕ για μία  διετία, από τις 10 Ιουλίου 2012 μέχρι τις 30 Ιουνίου 2014 αφήνοντας άριστες εντυπώσεις στην Καλυμνιακή κοινωνία

Επίσης υπηρέτησε ως Διοικητής της 80 ΑΔΤΕ στην Κω την περίοδο από 18 Μαρτίου 2015 Έως 23 Μαρτίου 2016.

 Υπήρξε άριστος Αξιωματικός και πολύ καλός γνώστης της περιοχής του Βορείου Συγκροτήματος Δωδεκανήσου.