Η ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου Επαρχίας Καλύμνου για μέτρα προστασίας και πρόληψης από το Κορωνοϊό

1804

Από τον Ιατρικό  Συλλόγο Επαρχίας Καλύμνου εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση για μέτρα προστασίας και πρόληψης από το Κορωνοϊό
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός