Οι 36 από τις 93 άδειες αλίευσης τόννου (Thunnus thynnus) για το έτος 2020 που χορηγήθηκαν ανήκουν σε σκάφη Καλυμνιακών συμφερόντων.

1170

Οι 36 από τις 93 άδειες αλίευσης τόννου (Thunnus thynnus) για το έτος 2020 που χορηγήθηκαν ανήκουν σε σκάφη Καλυμνιακών συμφερόντων.

Οι άδειες αλίευσης που χορηγήθηκαν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων  ισχύουν για την περίοδο από 16-3-2020 έως και 31-12-2020 και μέχρι την εξάντληση της ελληνικής ποσόστωσης. Με την εξάντληση της ποσόστωσης οι άδειες αλίευσης αναστέλλονται.

Δείτε τη σχετική απόφαση πατώντας εδώ