Ο Δήμος Χάλκης ολοκληρώνει τη διαδικασία απομάκρυνσης των εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων.

540

Ο Δήμος Χάλκης ολοκληρώνει τη διαδικασία απομάκρυνσης των εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων, μετά το πέρας των 45 ημερών όπως προβλέπεται, τηρώντας κατά γράμμα το άρθρο 9 του Π.Δ 116/04 ΦΕΚ 81Α.

Υπό την επίβλεψη της Αντιδημάρχου Καθαριότητας κ. Αγγελικής Βογιατζόγλου, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Χάλκης δίνουν αποτελεσματική λύση σε ένα διαχρονικό πρόβλημα του νησιού, με απόλυτο σεβασμό στον τόπο και στις ιδιωτικές ιδιοκτησίες των πολιτών.
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός