Σύστημα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας σε διασυνδεδεμένο νησί

708

Την πιλοτική εφαρμογή ενός συστήματος κεντρικής αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας σε κάποιο από τα διασυνδεδεμένα νησιά σχεδιάζει ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ).

Αν και ακόμη δεν έχει οριστικοποιηθεί το νησί στο οποίο θα γίνει η εφαρμογή του συστήματος, το οποίο θα αποθηκεύει ενέργεια σε μπαταρίες, στόχος του Διαχειριστή είναι η δοκιμή να ξεκινήσει άμεσα, εγκαθιστώντας το σύστημα ακόμη και εντός του 2020.

Στόχος του ΑΔΜΗΕ είναι να ελέγξει τα τεχνικά οφέλη που υπόσχεται η αποθήκευση, στο πνεύμα αντίστοιχων δοκιμών που έχουν ξεκινήσει να πραγματοποιούν Διαχειριστές σε άλλες χώρες, όπως για παράδειγμα η Terna στην Ιταλία.

 Παράλληλα, θέλει να διαπιστώσει στην πράξη τις οικονομικές παραμέτρους μιας τέτοιας εφαρμογής, ώστε να εξακριβωθεί αν θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένα ρυθμιστικό πλαίσιο αποζημίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών από τέτοια συστήματα που θα μπορούσαν να εγκατασταθούν σε διάφορες περιοχές ανά την επικράτεια, για να διασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία του ηλεκτρικού συστήματος.

(Του Κώστα Δεληγιάννη στην έντυπη έκδοση της Ναυτεμπορικής)
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός