Διάθεση 21.800 ευρώ στο Δήμο Καλυμνίων για έξοδα λειτουργίας των Αφαλατώσεων Ψερίμου και Τελένδου

542

Με Απόφαση της Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε την 28η Απριλίου, κατανεμήθηκαν 2.400.000,00 ευρώ σε 27 Δήμους της Χώρας, αποκλειστικά και μόνο για την κάλυψη δαπανών λειτουργίας εργοστασίων αφαλάτωσης ύδατος.

Το ποσό προέρχεται από το χρηματικό υπόλοιπο των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) των Δήμων, δηλαδή δεν πρόκειται για επιπλέον πρόσθετη χρηματοδότηση προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Στο Δήμο Καλυμνίων διατίθεται το ποσό των 21.810 ευρώ που αφορά στις αφαλατώσεις σε Ψέριμο και Τέλενδο.

Δείτε το σχετικό πίνακα κατανομής