Διακοπές ηλεκτροδότησης στην περιοχή Χριστού Πόθιας Σάββατο και Κυριακή 11 και 12 Απριλίου 2020

580

Διακοπές ηλεκτροδότησης στην περιοχή Χριστού Πόθιας το Σάββατο και την Κυριακή 11 και 12 Απριλίου 2020.

‘Ωρες διακοπής από 7.00-11.00 το πρωί

Δείτε τις σχετικές ανακοινώσεις