Ενίσχυση της ρευστότητας των ναυτιλιακών εταιρειών που εκτελούν άγονες γραμμές. Η ΑΝΕΚ θα λάβει 180.000 ευρώ περίπου.

614

Για παροχή ρευστότητας ύψους άνω των 33,7 εκατ. ευρώ προς την ακτοπλοΐα, αλλά και τη νησιωτική επιχειρηματικότητα, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που έχουν αναληφθεί για την ανακούφιση κλάδων που έχουν επηρεαστεί από την πανδημία του κορωνοϊού Covid-19., κάνει λόγο το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΥΝΑΝΠ), έπειτα από σχετικές αποφάσεις του υπουργού, Γιάννη Πλακιωτάκη.

Ειδικότερα με τις Εταιρείες που εκτελούν άγονες γραμμές θα ενισχυθεί η ρευστότητα τους με χορήγηση προκαταβολής. Σύμφωνα με τους πρώτους υπολογισμούς της Διεύθυνσης Θαλασσίων Συγκοινωνιών του ΥΝΑΝΠ, εκτιμάται ότι το εν λόγω πόσο θα ανέλθει στα 7,5 εκατ. Ευρώ.

Συγκεκριμένα αποφασίσθηκε η χορήγηση προκαταβολής ίσης με το 50% των μισθωμάτων για τις συμβάσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας στην ακτοπλοΐα για τους μήνες Φεβρουάριο, Μάρτιο και Απρίλιο.

Με βάση την παραπάνω απόφαση η ΑΝΕΚ αναμένεται να πάρει προκαταβολή για τον Μάρτιο αλλά και για τον τρέχοντα μήνα Απρίλιο για δρομολόγια που εκτελεί προς Σάμο και Αστυπάλαια.

Για τον μήνα Φεβρουάριο δεν έχει εκτελέσει δρομολόγια καθ’ όσον το «Ν.Κάλυμνος» βρισκόταν για δεξαμενισμό.

Σύμφωνα με τα δρομολόγια που εκτελεί το συνολικό ποσό ανέρχεται μηνιαίως στις 180.000 ευρώ περίπου.

Με δεδομένο αυτό, η προκαταβολή του 50% του μηνιαίου μισθώματος που αναμένεται να λάβει η ΑΝΕΚ εκτιμάται ότι θα είναι 90.000 ευρώ. Συνολικά για Μάρτιο και Απρίλιο θα λάβει ως προκαταβολή 180.000 ευρώ.