Ενημέρωση από το “ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ-ΟΙΚΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑΣ” για τις υποτροφίες.

990

Η Πρόεδρος του “Χριστοδουλάκειου ιδρύματος-Οίκος Καλυμνιάς σπουδάστριας” Λεμονιά Αλεξοπούλου ενημερώνει ότι  μετά από αιτήματα των ενδιαφερομένων υποψηφίων για συμμετοχη στην διαδικασία επιλογής υποτρόφων για μεταπτυχιακές σπουδές ακαδ. έτους 2019-2020 και αδυναμίας συλλογής και αποστολής όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών για την συμμετοχή τους μέχρι την καταληκτική ημερομηνία αποστολής 10-04-2020 ,λόγω των πολύ δύσκολων συνθηκών που δημιούργησε η εξελισσόμενη πανδημία,      το Δ.Σ. του Ιδρύματος  κατανοώντας την πολύ δύσκολη κατάσταση ,ζήτησε από το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Παιδείας την έγκριση της παράτασης του χρόνου αποστολής των απαραίτητων δικαιολογητικών μέχρι την 30-06-2020.

                   
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός