Πρόσκληση από ΑΕΝ Καλύμνου για εκμίσθωση Συνεργείου Καθαριότητας

443

Πρόσκληση από ΑΕΝ Καλύμνου για εκμίσθωση Συνεργείου Καθαριότητας