Στη μνήμη του Μιχαήλ Μπιλλήρη- Από Λύκειον των Ελληνίδων Παράρτημα Καλύμνου.

818