Ανακοίνωση Σωματείου Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Καλύμνου για το επίδομα των 800 ευρώ.

1510

Δελτίο Τύπου Σωματείου Οικοδόμων & Συναφών Επαγγελμάτων Καλύμνου

Την Δευτέρα 11 Μαΐου και μέχρι την Κυριακή 17 Μαΐου θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά οι υπεύθυνες δηλώσεις – αιτήσεις των δικαιούχων οικοδόμων, δασεργατών, λατόμων, ασβεστοποιών κ.ά., για να λάβουν το επίδομα των 800 ευρώ λόγω της πανδημίας του κορονοϊού», επισημαίνει η Ομοσπονδία Οικοδόμων Ελλάδας.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Ομοσπονδίας, «οι συνάδελφοι δικαιούχοι του επιδόματος θα πρέπει να υποβάλλουν την υπεύθυνη δήλωση – αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://supportemployees.services.gov.gr, εντός του προκαθορισμένου χρονικού ορίου, δηλ. από 11/5/2020 μέχρι 17/5/2020.

Οι προϋποθέσεις χορήγησης των 800 είναι οι εξής:
Α. Οικοδόμοι
Να έχουν λάβει το δωρόσημο του Πάσχα 2020 και να μην έχουν μπει στο ταμείο ανεργίας από 1/1/2020 μέχρι 30/4/2020.
Β. Δασεργάτες, λατόμοι, ασβεστοποιοί, αγγειοπλάστες, κεραμοποιοί, πλινθοποιοί
Να έχουν λάβει το ειδικό εποχικό επίδομα του άρθρου 22, του ν.1836/1989, κατά το χρονικό διάστημα Σεπτεμβρίου 2019 – Νοεμβρίου 2019 και να μην έχουν μπει στο ταμείο ανεργίας από 1/1/2020 μέχρι 30/4/2020.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Για τον έλεγχο των προϋποθέσεων χορήγησης των 800 ευρώ καθώς και για την ορθή υποβολή των υπεύθυνων δηλώσεων – αιτήσεων οι συνάδελφοι οικοδόμοι, δασεργάτες κ.ά. μπορούν να απευθύνονται στο Σωματείο Οικοδόμων στο τηλ 6978942377