Δημιουργία «Εθνικού ηλεκτρονικού μελισσοκομικού μητρώου» και καθιέρωση ατομικής μελισσοκομικής ταυτότητας.

470

Τη δημιουργία «Εθνικού ηλεκτρονικού μελισσοκομικού μητρώου» και καθιέρωση ατομικής μελισσοκομικής ταυτότητας προβλέπει το Σχέδιο Νόμου του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ με τίτλο «Ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του αγροτικού τομέα» που κατατέθηκε στη Βουλή.

Πιο συγκεκριμένα με το προτεινόμενο άρθρο 9 επιδιώκεται η καθιέρωση ενιαίου συστήματος καταγραφής, απογραφής και ταυτοποίησης όλων των μελισσοκόμων και του μελισσοκομικού κεφαλαίου της χώρας μέσω της ανάπτυξης και λειτουργίας πληροφοριακής βάσης δεδομένων με την ονομασία «Εθνικό ηλεκτρονικό μελισσοκομικό μητρώο» και της καθιέρωσης ατομικής μελισσοκομικής ταυτότητας που θα αντικαταστήσουν τις υφιστάμενες έντυπες μορφές του μελισσοκομικού μητρώου και του μελισσοκομικού βιβλιαρίου.
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός