Δώρισε στο Επαρχείο Καλύμνου μεγάλης ιστορικής αξίας συλλογή 46 Γραμματοσήμων που κυκλοφόρησαν κατά τη διάρκεια της Ιταλικής κατοχής της Δωδεκανήσου.

1497

Ο Ιωάννης Μακρυλλός του Γεωργίου ,υπάλληλος ΔΟΥ, δώρισε στο Επαρχείο Καλύμνου  μεγάλης ιστορικής αξίας συλλογή αποτελούμενη από 46 γραμματόσημα Ελληνικά , Ιταλικά και Αγγλικά, τα οποία κυκλοφόρησαν στο νησί της Καλύμνου, κατά τη διάρκεια της Ιταλικής κατοχής των Δωδεκανήσων και τα περισσότερα φέρουν την σφραγίδα «calino”.

Ο Έπαρχος Μανώλης Μουσελλής με επιστολή του ευχαριστεί τον Ι.Μακρυλλό για αυτή την ευγενική πράξη του.

Παραθέτουμε την ευχαριστήρια επιστολή: