Επιστολή του Συλλόγου Εργαζομένων Νοσοκομείου Καλύμνου για την επιτακτική ανάγκη πρόσληψης μόνιμων παιδιάτρων.

801

Επιστολή του Συλλόγου Εργαζομένων Νοσοκομείου Καλύμνου για την επιτακτική ανάγκη πρόσληψης μόνιμων παιδιάτρων.

Παραθέτουμε αυτούσια την επιστολή: