Ευχαριστήριο στην Εταιρεία VESTAL SKOUBOURDIS GROUP για τη χορηγία-επέκταση της Βιβλιοθήκης του 2ου ΔΣ Πόλεως Καλύμνου.

1020

Ευχαριστήριο στην Εταιρεία VESTAL SKOUBOURDIS GROUP για τη χορηγία-επέκταση της Βιβλιοθήκης του 2ου ΔΣ Πόλεως Καλύμνου.