Ευχαριστήριο στην Εταιρεία VESTAL SKOUBOURDIS GROUP για τη χορηγία-επέκταση της Βιβλιοθήκης του 2ου ΔΣ Πόλεως Καλύμνου.

1013

Ευχαριστήριο στην Εταιρεία VESTAL SKOUBOURDIS GROUP για τη χορηγία-επέκταση της Βιβλιοθήκης του 2ου ΔΣ Πόλεως Καλύμνου.
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός