Καρχαρία 330 κιλών αλίευσε μηχανότρατα στην Καβάλα.

1372

Καρχαρία 330 κιλών αλίευσε μηχανότρατα στην Καβάλα

Σύμφωνα με την Περιβαλλοντική Οργάνωση  iSea  πρόκειται για εξαμβράγχιο Καρχαρία που ανήκει στο είδος Hexanchus_griseus,

Πρόκειται για ένα είδος που αποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στα θαλάσσια οικοσυστήματα που προσδίδει ισορροπία στο οικοσύστημα.

Απαντάται σε βάθη έως και τα 2500 μέτρα και έχει μεγάλη διάρκεια ζωής και αργούς ρυθμούς ανάπτυξης.

 Ο πληθυσμός του είδους βάσει της IUCN Red List of Threatened Species παραμένει σταθερός, ενώ βάσει του Ελληνικού Κόκκινου Βιβλίου δεν έχει αξιολογηθεί, λόγω έλλειψης δεδομένων

Σύμφωνα με την Περιβαλλοντική Οργάνωση  iSea  προστατεύεται από την ελληνική νομοθεσία 

(Πληροφορίες από  iSea)
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός