Κατατέθηκε το νομοσχέδιο που περιλαμβάνει τον καταδυτικό τουρισμό

829

Κατατέθηκε στις 15 Μαΐου 2020 στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου του Υπουργείου Τουρισμού με τίτλο «Ειδικές μορφές τουρισμού και διατάξεις για την τουριστική ανάπτυξη»,που μπορείτε να δείτε πατώντας εδώ με το οποίο:

• επιδιώκεται η βελτίωση του θεσμικού πλαισίου για την ανάπτυξη του καταδυτικού τουρισμού,
• θεσπίζεται Σήμα Glamping με στόχο τη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος,
• εκσυγχρονίζεται το πλαίσιο για τις Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α)

• βελτιώνεται το θεσμικό πλαίσιο για τις κολυμβητικές δεξαμενές που λειτουργούν εντός τουριστικών καταλυμάτων στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της ασφάλειας και προστασίας των καταναλωτών και εν τέλει της αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος που παρέχει η χώρα μας.
• επιδιώκεται η πάταξη του φαινομένου των κατευθυνόμενων αγορών (shopping) που κατά τόπους πλήττει την τουριστική αγορά.

• προβλέπονται ειδικές πολεοδομικές ρυθμίσεις για τουριστικές εγκαταστάσεις
• συμπληρώνεται το θεσμικό πλαίσιο για τα ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας (condο hotels)
• ρυθμίζονται ζητήματα αιγιαλού και παραλίας

• επιχειρείται η εισαγωγή της δυνατότητας αξιοποίησης ενός σύγχρονου εργαλείου τουριστικής προβολής και μάρκετινγκ, της απονομής του τίτλου του «Πρεσβευτή του Ελληνικού Τουρισμού». Ο τίτλος αυτός θα αποτελέσει ένα μέσο στρατηγικής διείσδυσης σε παραδοσιακές και νέες αγορές, καθώς και σε νέα τμήματα των αγορών-στόχων του ελληνικού τουρισμού για την προώθηση του τουριστικού προϊόντος μας μέσα από τις εμπειρίες και τη γνώση προσώπων που δραστηριοποιούνται εκτός Ελλάδας. 

• προβλέπεται στα ιατρεία Μονάδων Ιαματικής Θεραπείας Κέντρων Ιαματικού Τουρισμού – Θερμαλισμού και Κέντρων Θαλασσοθεραπείας η δυνατότητα λειτουργίας πιστοποιημένων συστημάτων τηλεϊατρικής προκειμένου να καθίσταται εφικτή η τηλεμετρία για συγκεκριμένες παθήσεις, και να είναι δυνατή η τηλεγνωμάτευση και τηλεσυνεδρία από ιατρικό και ειδικό προσωπικό υγείας με τη χρήση κινητής τεχνολογίας.

Καταδυτικός τουρισμός
Με το πρώτο μέρος του σχεδίου νόμου επιδιώκεται η βελτίωση του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου και η εισαγωγή νέων ρυθμίσεων με στόχο την ανάπτυξη του καταδυτικού τουρισμού στη χώρα μας. Ο καταδυτικός τουρισμός, ως βασικός πυλώνας της τουριστικής βιομηχανίας διεθνώς και κλάδος με πολλαπλά οφέλη για την οικονομία μιας χώρας, μπορεί να συμβάλει στην ενίσχυση των νησιωτικών και παράκτιων περιοχών, στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και στη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης.

Οι καταδύσεις αναψυχής είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς τα τελευταία χρόνια και απευθύνονται σε τουρίστες που ταξιδεύουν ειδικά για να καταδυθούν αναζητώντας κάθε φορά ελκυστικούς καταδυτικούς προορισμούς είτε ως μέρος των διακοπών τους είτε ως ξεχωριστή εμπειρία. Ως εκ τούτου, πολλές χώρες “διεκδικούν” μερίδιο σε αυτήν την αγορά τουριστών που δεν είναι συγκυριακοί και τυχαίοι, καταβάλλοντας κάθε προσπάθεια ανάδειξης και αξιοποίησης του φυσικού τους περιβάλλοντος.

Π.Ο.Τ.Α.
Με το δεύτερο μέρος του σχεδίου νόμου εισάγονται ρυθμίσεις αναπτυξιακού χαρακτήρα, ήτοι επιδιώκεται ο εκσυγχρονισμός του πλαισίου για τις Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α) με στόχο την απλούστευση και επιτάχυνση της διοικητικής διαδικασίας. Επιπρόσθετα, στο μέρος αυτό περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για τις τουριστικές λιμενικές εγκαταστάσεις με συμπλήρωση του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου και στόχο τη διευκόλυνση των σχετικών διαδικασιών και την ενίσχυση της τουριστικής επενδυτικής δραστηριότητας. Εισάγονται, επίσης, ειδικές ρυθμίσεις για την πολεοδομική ενοποίηση ακινήτων σε τουριστικές εγκαταστάσεις αλλά και ρυθμίσεις για τουριστικές εγκαταστάσεις σε εκτάσεις μικτού χαρακτήρα.

Το glamping
Με το τρίτο μέρος του σχεδίου νόμου σκοπείται η εισαγωγή του glamping στην ελληνική τουριστική νομοθεσία, μιας παγκόσμιας τάσης της τουριστικής προσφοράς, η οποία όπως προσεγγίζεται εννοιολογικά, έγκειται στην προσφορά μιας πολυτελούς εμπειρίας διαμονής στη φύση, σε διαφοροποιημένους τύπους διαμονής που δημιουργούνται από υλικά φιλικά στο φυσικό περιβάλλον σε εναρμόνιση με αυτό.

Οι διαφοροποιημένοι τύποι διαμονής αφορούν σε ημιμόνιμες δομές, κελύφη υψηλής αισθητικής και αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος, σε διαφόρους τύπους κατασκηνωτικών μέσων. Για την αναγνώριση της συνδρομής των προϋποθέσεων για την προσφορά αυτού του τουριστικού προϊόντος από τα τουριστικά καταλύματα θεσπίζεται σήμα Glamping, που αποτελεί σήμα πιστοποίησης πενταετούς διάρκειας και χορηγείται από το Υπουργείο Τουρισμού μέσα από καθορισμένη στο παρόν σχέδιο νόμου διαδικασία.

Το σήμα Glamping εκπληρώνει τους στόχους της διαφοροποίησης του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, της προσέλκυσης επισκεπτών υψηλότερου εισοδηματικού επιπέδου που έχουν ως κριτήριο επιλογής τουριστικών προορισμών την επαφή με τη φύση και την ύπαρξη προϋποθέσεων βιωσιμότητας του τουριστικού προορισμού, καθώς και της προώθησης θεματικών προϊόντων και ειδικών μορφών τουρισμού στην ύπαιθρο.

Με την προτεινόμενη διάταξη ορίζεται το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (Ξ.Ε.Ε.), ως ο φορέας που θα αναπτύξει το πρότυπο λειτουργικών προδιαγραφών glamping, που αφορά σε επιπρόσθετες λειτουργικές προδιαγραφές από τις ισχύουσες για τα ξενοδοχεία και τις οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις αντίστοιχα, βάσει του οποίου θα διαπιστεύονται οι ενδιαφερόμενοι φορείς πιστοποίησης, προκειμένου να δύνανται να ελέγξουν τα τουριστικά καταλύματα που ενδιαφέρονται να πιστοποιηθούν με Σήμα Glamping. 

Οι πισίνες στα καταλύματα
Με τις λοιπές διατάξεις επιδιώκεται η βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου για τις κολυμβητικές δεξαμενές που λειτουργούν εντός τουριστικών καταλυμάτων στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της ασφάλειας και προστασίας των καταναλωτών και εν τέλει της αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος που παρέχει η χώρα μας και βελτιώνονται ισχύουσες ρυθμίσεις που αφορούν την άσκηση τουριστικών δραστηριοτήτων καθώς και τη λειτουργία του Υπουργείου Τουρισμού και του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.).

Με την προτεινόμενη ρύθμιση διευκρινίζεται, ότι στον όρο των κολυμβητικών δεξαμενών εντός τουριστικών καταλυμάτων περιλαμβάνονται και τα συστήματα υδρομάλαξης ή/και μηχανισμού παραγωγής κυμάτων που διαθέτουν συστήματα ανακυκλοφορίας, φίλτρανσης και χημικής επεξεργασίας, ώστε να αποσαφηνίζεται η υποχρέωση γνωστοποίησής τους σύμφωνα με το άρθρο 41 του ν. 4442/2016.

Επιπλέον, αποσαφηνίζεται το προσωπικό που είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία και την ασφάλεια των κολυμβητικών δεξαμενών εντός τουριστικών καταλυμάτων. Προβλέπεται η υποχρεωτική παρουσία στο προσωπικό που οφείλουν ούτως ή άλλως κατά τις κείμενες υγειονομικές διατάξεις να απασχολούν τα τουριστικά καταλύματα στα οποία λειτουργούν κολυμβητικές δεξαμενές, ενός τουλάχιστον απόφοιτου σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, εφοδιασμένου με βεβαίωση σε ισχύ ναυαγοσώστη πισίνας ή άδεια ναυαγοσώστη από Λιμενική Αρχή.

Επομένως, δεν απαιτείται ένας «ναυαγοσώστης πισίνας» για κάθε κολυμβητική δεξαμενή του καταλύματος αλλά τουλάχιστον ένας για το σύνολο των κολυμβητικών δεξαμενών εντός του καταλύματος.

Η ύπαρξη ναυαγοσώστη πισίνας εντός τουριστικών καταλυμάτων κρίνεται αναγκαία στο πλαίσιο της ενίσχυσης του αισθήματος ασφάλειας στους καταναλωτές και στην εν γένει βελτίωση της ποιότητας του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος.

Σημειώνεται ότι για τα καταλύματα με περισσότερες από πενήντα (50) κλίνες και με εμβαδόν μίας τουλάχιστον κολυμβητικής δεξαμενής μεγαλύτερο των 50 τ.μ., ο ναυαγοσώστης πισίνας, οφείλει κατά τις ώρες λειτουργίας της πισίνας να βρίσκεται σε ετοιμότητα, με ένδυμα κολύμβησης, καθ’ όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας του, καθήμενος επί του υπάρχοντος βάθρου ναυαγοσώστη ή να περιπολεί πεζός στο χώρο ευθύνης του και να μην εκτελεί άλλη υπηρεσία.

Αντίθετα, για τα καταλύματα με λιγότερες από πενήντα (50) κλίνες ή με εμβαδόν κολυμβητικής δεξαμενής μικρότερο των 50 τ.μ., ο ναυαγοσώστης πισίνας οφείλει κατά τις ώρες λειτουργίας της κολυμβητικής δεξαμενής να βρίσκεται σε ετοιμότητα εντός του τουριστικού καταλύματος, καθ’ όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας του.

Δεν απαιτείται ο ορισμός ναυαγοσώστη πισίνας ή άλλου εξειδικευμένου προσωπικού στην περίπτωση κολυμβητικής δεξαμενής που εξυπηρετεί τους ενοίκους/πελάτες ενός δωματίου ή διαμερίσματος κύριου ή μη κύριου τουριστικού καταλύματος, δηλαδή όταν η κολυμβητική δεξαμενή εξυπηρετεί αποκλειστικά τους (προφανώς εξαιρετικά ολιγάριθμους) πελάτες ενός μεμονωμένου δωματίου ή διαμερίσματος, είναι δηλαδή τρόπον τινά ιδιωτική.

Στις περιπτώσεις αυτές, το τουριστικό κατάλυμα αναρτά, σε εμφανές σημείο πλησίον εκάστης δεξαμενής, κείμενο που ενημερώνει τον πελάτη για τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας κατά την κολύμβηση, σύμφωνα με τις κείμενες υγειονομικές διατάξεις για τις κολυμβητικές δεξαμενές και προσαρτά τους ανωτέρω κανόνες αναλυτικά στα ιδιωτικά συμφωνητικά που καταρτίζει με τους πελάτες του.

Τέλος, εξουσιοδοτούνται ο Υπουργός Υγείας και Τουρισμού για την έκδοση κανονιστικής πράξης, με την οποία καθορίζονται η εκπαίδευση του ναυαγοσώστη πισίνας, η διαδικασία εξέτασης των υποψήφιων ναυαγοσωστών πισίνας, η συγκρότηση της επιτροπής εξετάσεων, οι υποχρεώσεις φορέων διαχείρισης καταλυμάτων, περιλαμβανομένου του περιεχομένου του φαρμακείου που οφείλουν να διαθέτουν, οι κυρώσεις και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Ειδικές πολεοδομικές ρυθμίσεις για τουριστικές εγκαταστάσεις
Είναι αναμενόμενο μεγάλες σε έκταση επενδύσεις (οργανωμένοι υποδοχείς τουριστικών δραστηριοτήτων, σύνθετα τουριστικά καταλύματα, καθώς και ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων και εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής σε εκτός σχεδίου περιοχές) να διαπερνώνται ή να διατρέχονται από οδικά δίκτυα.

Στο πλαίσιο αυτό είναι αναγκαίο να ρυθμισθεί ότι τα ακίνητα, επί των οποίων αναπτύσσονται με ενιαίο σχεδιασμό τουριστικές εγκαταστάσεις είναι, όχι μόνο λειτουργικά, αλλά και πολεοδομικώς ενιαία. Στις περιπτώσεις αυτές οδικά δίκτυα που τα διατρέχουν δεν συνιστούν κατάτμηση αυτών. Για τον υπολογισμό των μεγεθών δόμησης (συντελεστές δόμησης, ποσοστό κάλυψης, πυκνότητα κλινών ανά στρέμμα) η έκταση του ακινήτου θα νοείται ως ενιαίο σύνολο, ενώ οι οικοδομικές άδειες και εγκρίσεις αφορούν το σύνολο της έκτασης.

Επίσης, είναι αναγκαίο να ρυθμισθεί ότι η υλοποιούμενη δόμηση μπορεί να τοποθετείται σε οποιοδήποτε τμήμα του ακινήτου, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι λοιποί ισχύοντες κατά περίπτωση όροι και περιορισμοί δόμησης. Έτσι οι πλαϊνές αποστάσεις από τους δρόμους ή τα ρέματα ή τυχόν δάση ή δασικές εκτάσεις θα πρέπει να τηρούνται σε κάθε περίπτωση, όπως επίσης και οι λοιποί ισχύοντες όροι δόμησης (ύψη, βάθη κ.λπ.). 

Μαρίνες
Με την προτεινόμενη ρύθμιση διευρύνονται τα όρια της χερσαίας ζώνης των μαρινών από 50.000 σε 80.000 τ.μ. ως αποτέλεσμα της ανάγκης εκσυγχρονισμού των υφιστάμενων υποδομών και της προώθησης και πραγματοποίησης νέων επενδύσεων.