Λιμενικό: Σειρά νέων ευκολιών για τους συναλλασσόμενους

964

Σειρά νέων ευκολιών θα παρέχονται από αύριο Δευτέρα 11 Μαΐου 2020, από την Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, ώστε να μην απαιτείται η φυσική παρουσία των συναλλασσόμενων για εργασίες που θα διεκπεραιώνονται πλέον κυρίως ηλεκτρονικά.

Ειδικότερα, θα πραγματοποιείται είτε μέσω ταχυδρομείου, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα πάντα με τις κείμενες διατάξεις. η παραλαβή των προβλεπόμενων, κατά περίπτωση, δικαιολογητικών για τη διεκπεραίωση διοικητικών διαδικασιών, όπως ενδεικτικά:

  • Χορήγηση βεβαιώσεων συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων και των αντίστοιχων βεβαιώσεων,
  • Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης περί μη έκλειψης καμίας εκ των προϋποθέσεων χορήγησης αυτών,
  • Πράξεις που διέπονται από διατάξεις των ισχυόντων Γενικών Κανονισμών Λιμένων,
  • Έκδοση αδειών ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων,
  • Έκδοση/ανανέωση αδειών ναυαγοσώστη.

Εφόσον τα υποβληθέντα δικαιολογητικά ελεγχθούν από τη Λιμενική Αρχή και διαπιστωθεί η πληρότητα τους, οι ενδιαφερόμενοι θα ειδοποιούνται, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είτε τηλεφωνικά, για την ημερομηνία και την ώρα προσέλευσής τους στη Λιμενική Αρχή για την παραλαβή της πράξης.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν επίσης την δυνατότητα να ζητήσουν η εκδιδόμενη πράξη να του αποσταλεί μέσω ταχυδρομείου.

Στις περιπτώσεις που κρίνεται αναγκαιότητα η αυτοπρόσωπη παρουσία του ενδιαφερόμενου για τη διεκπεραίωση της υπόθεσης του θα πραγματοποιείται συνάντηση κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης