Μέχρι 30.6.2020 η δήλωση των τετραγωνικών μέτρων των ακινήτων στο Δήμο Καλυμνίων.

770

Μέχρι 30.6.2020 η δήλωση των τετραγωνικών μέτρων όλων των ακινήτων στο Δήμο Καλυμνίων

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση: