Παράταση ολοκλήρωσης εργασιών στα έργα “Ανέγερση 1ου ΔΣ –Καρπάθειο” και “Βρεφονηπιακός σταθμός” μέχρι 30 Ιουνίου 2020.

719

Με αποφάσεις που λήφθησαν κατά πλειοψηφία από το Δημοτικό συμβούλιο Καλυμνίων και μετά από εισηγήσεις των Τεχνικών Υπηρεσιών,εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης εκτέλεσης εργασιών στην ανάδοχο Εταιρεία 3Κ  μέχρι 30 Ιουνίου 2020 για τα έργα:

1.«Ανέγερση Τμήματος του 1ου Δημοτικού Σχολείου Καλύμνου- Πρώην Καρπάθειο».

Το ΔΣ έλαβε υπόψη το αίτημα του αναδόχου στο οποίο αναφέρονται  λόγοι ανωτέρας βίας, που προέκυψαν από την πανδημία εξάπλωσης του κορωνοϊού και την λήψη δραστικών και περιοριστικών μέτρων που λαμβόνονται από την κυβέρνηση, και προκειμένου να εξασφαλισθεί η ομαλή πρόοδος και ολοκλήρωση του έργου.

2. «ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ»

 Το ΔΣ έλαβε υπόψη το αίτημα του αναδόχου και της ορθής επανάληψης αυτού για τις υπερσυμβατικές εργασίες, την ανάγκη εκτέλεσης νέων εργασιών οι οποίες δεν έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό της μελέτης, αλλά κρίνονται απολύτως απαραίτητες για την άρτια ολοκλήρωση και λειτουργικότητα του έργου, καθώς και εξαιτίας δυσμενών καιρικών συνθηκών και δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου