Πρόσκληση από ΑΕΝ Καλύμνου για εργασίες συντήρησης 15 κλιματιστικών μονάδων.

378

Πρόσκληση από ΑΕΝ Καλύμνου για εργασίες συντήρησης 15 κλιματιστικών μονάδων.