Πρόταση από τον Αλιευτικό Σύλλογο μεγάλων Πελαγικών Ψαριών Καλύμνου για τροπολογία που θα προβλέπει «Άσκηση Αλιευτικού Τουρισμού σε Αλιευτικά Σκάφη Παράκτιας Αλιείας άνω των 15m»

864

Από τον Αλιευτικό Σύλλογο μεγάλων Πελαγικών Ψαριών Καλύμνου στάλθηκε επιστολή προς τον Πρωθυπουργό με πρόταση να συμπεριληφθεί τροπολογία στο Σχέδιο Νόμου για τον Καταδυτικό Τουρισμό που να προβλέπει «Άσκησης Αλιευτικού Τουρισμού σε Αλιευτικά Σκάφη Παράκτιας Αλιείας άνω των 15m»

Δείτε τη σχετική επιστολή και σε ποιους  απευθύνεται.

ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΕΛΑΓΙΚΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

Δ/ΝΣΗ : ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Αριθ. Πρωτ. 94

Κάλυμνος 17-05-2020

ΤΗΛ 6974736292

Email: ypapanti2@gmail.com

Προς: Πρωθυπουργό κ. Κ. Μητσοτάκη

–Υπουργό Τουρισμού κ. Α. Θεοχάρη

-Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μ. Βορίδη

-Υφυπουργό Τουρισμού Μ. Κόνσολα

–Βουλευτές Νομού Δωδεκανήσου

-κ Β. Υψηλάντη -κ. Μ. Ιατρίδη -κ. Ιωάννη Παππά

-κ. Ν. Σαντορινιό

-Έπαρχο Επαρχίας Καλύμνου

-Δήμαρχο Καλύμνου κ. Δ. Διακομιχάλη

-Μ.Μ.Ε.

Θέμα : Κατάθεση Τροπολογίας στο Σχέδιο Νόμου για τον Καταδυτικό Τουρισμό σχετικά με την “άσκηση Αλιευτικού Τουρισμού σε Αλιευτικά Σκάφη Παράκτιας Αλιείας άνω των 15m” .

Κύριοι πάνε πάνω από δεκαπέντε χρόνια που προσπαθούμε να πείσουμε την εκάστοτε Πολιτική Ηγεσία να ασχοληθεί σοβαρά με το τεράστιο ζήτημα του Αλιευτικού Τουρισμού. Σήμερα όμως στην Πολιτική Ηγεσία βρίσκεται ένας Άνθρωπος δικός μας ο Μάνος Κόνσολας γνώστης τόσο στα ζητήματα του Τουρισμού όσο και στο ειδικό ζήτημα του Αλιευτικού Τουρισμού.

Είναι λοιπόν ευκαιρία τώρα που στην Βουλή των Ελλήνων βρίσκεται το Σχέδιο Νόμου που αφορά τον Καταδυτικό Τουρισμό να αποκατασταθεί μια αδικία.

Έχοντας υπόψη τον Νόμο Νόμος 4179/2013 άρθρο 40 παρ.

β. Οι όροι και οι προϋποθέσεις, καθώς και πάσης φύσεως ζητήματα που αφορούν στην ασφάλεια των επιβατών και των πλοιοκτητών, στα επαγγελματικά σκάφη αλιείας, τα οποία ασκούν αλιευτικό τουρισμό, θα ρυθμιστούν με κοινή Απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Τουρισμού και Ναυτιλίας και Αιγαίου.

Εκδόθηκε η ΚΥΑ αριθ. 414/2354/12-01-2015/ΦΕΚ97/20-01- 2015 Προϋποθέσεις όροι και διαδικασία για τη διενέργεια Αλιευτικού Τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς η οποία στο άρθρο 3 παρ. 1 α να έχουν ολικό μήκος μέχρι 15m.

Σας παρακαλούμε να καταθέσετε Τροπολογία η οποία να αναφέρει: Το άρθρο 3 παρ. 1 α της ΚΥΑ 414/2354/12-01-2015 ΦΕΚ 97/20-01-2015 ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ και αντικαθίστανται: ‘Δικαίωμα άσκησης Αλιευτικού Τουρισμού έχουν όλα τα Αλιευτικά Σκάφη της Παράκτιας Αλιείας που είναι ενεργά και καταχωρημένα στο επίσημο Εθνικό και Κοινοτικό Μητρώο Αλιευτικών Σκαφών.

Κύριοι η Παράκτια Αλιεία είναι μία και δεν διαχωρίζετε σε Αλιευτικά Σκάφη άνω και κάτω των 15m.

Με Εκτίμηση

Για το Δ.Σ του Συλλόγου

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Κατσοτουρχης

Ο Γραμματέας

Σκεύος Ε. Πιζάνιας

Τα μέλη:

Σκευός Κ. Πιζάνιας

Ιωάννης Καρδούλιας

Νικόλαος Μ. Μακαρούνας

Κωνσταντίνος Πιζάνιας

Νικόλαος Ι. Μακαρούνας