Συγκροτήθηκε Επιτροπή για παραλαβή εξοπλισμού (προσομοιωτές– εργαστήρια) για την ΑΕΝ Καλύμνου αξίας 785.000 ευρώ

602

Από το ΥΝΑΝΠ συγκροτήθηκε Επιτροπή Παρακολούθησης και παραλαβής εξοπλισμού (εξομοιωτές– εργαστήρια) για την ΑΕΝ Καλύμνου συνολικής εκτιμώμενης αξίας 785.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα πρόκειται για:

1.Ένα  προσομοιωτή Γέφυρας.

2.Ένα προσομοιωτή GMDSS

3.Ένα Εργαστήριο Πολυμέσων

4.Ένα Εργαστήριο Εφαρμογών Φυσικής

5. Εξοπλισμό Μετεωρολογίας και διαφόρων οργάνων.

Η Επιτροπή αποτελείται:

Πρόεδρος: Πλωτάρχης ΛΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΗ Αγγελική

Αναπληρωτής Πρόεδρος: Πλωτάρχης ΛΣ  ΚΛΑΔΗΣ Διονύσιος

1ο Τακτικό μέλος: ΤΗΛΙΑΚΟΣ Σακελλάριος (Αναπληρωτής Διευθυντής ΑΕΝ/ΚΑΛΥΜΝΟΥ)

Αναπληρωτής 1ου Μέλους: Ανθυπασπιστής ΛΓ ΝΑΚΗΣ Σταύρος ‘

2ο Τακτικό μέλος: Κελευστής ΛΣ ΤΣΕΝΤΑΣ Σταύρος

Αναπληρωτής 2ου Μέλους:Αρχικελευστής ΛΣ ΖΑΪΡΗΣ Δημήτριος 
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός