Αποκαταστάθηκε η βλάβη και λειτουργεί κανονικά το τηλέφωνο 22166 του ΕΚΑΒ στην Κάλυμνο.

711

Αποκαταστάθηκε η βλάβη και λειτουργεί  κανονικά το γνωστό τηλέφωνο του ΕΚΑΒ στην Κάλυμνο

 2243022166 

Επίσης για το ΕΚΑΒ Καλύμνου μπορείτε να τηλεφωνείτε στο υπηρεσιακό κινητό τηλέφωνο

6932656720

Ή στο τηλέφωνο του Νοσοκομείου

2243361930
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός