Απορρίφθηκε από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Κω, η αγωγή που κατέθεσαν οι αδελφοί Κρούσκου και η Εταιρεία τους κατά Δ.Διακομιχάλη και Ι.Τάτση ζητώντας την καταβολή 1.060.000 ευρώ για συκοφαντική δυσφήμιση.

2873

Απορρίφθηκε από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Κω  η Αγωγή (αποζημίωσης) που κατέθεσε η «3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και οι εκπρόσωποι της Δημήτριος Κρούσκος ,Νικόλαος Κρούσκος και Κληρονόμοι Γεωργίου  Κρούσκου, κατά του Δημήτρη Διακομιχάλη και Ιωάννη Τάτση, ζητώντας να τους καταβάλουν το συνολικό ποσό του ενός εκατομμυρίου εξήντα χιλιάδων (1.060.000 ευρώ) για συκοφαντική δυσφήμιση.

Να θυμίσουμε ότι η εν λόγω αγωγή αποζημίωσης συζητήθηκε ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κω, την Τρίτη 2 Οκτωβρίου 2018 και η απόφαση του 67/2019 δημοσιεύτηκε στις 31 Οκτωβρίου 2019 ,ενώ προ ολίγων ημερών παραλήφθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο των εναγομένων (Δ.Διακομιχάλη και Ι.Τάτση).

Η ΑΠΟΦΑΣΗ

Σύμφωνα με την απόφαση του 67/2019 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κω, η αγωγή αποζημίωσης απορρίπτεται ως αβάσιμη κατ’ ουσίαν ενώ καταδικάζει τους ενάγοντες (αδελφούς Κρούσκου-3Κ )στα δικαστικά έξοδα των εναγομένων (Δ.Διακομιχάλη-Ιωάννη Τάτση) τα οποία ορίζει στο ποσό των 10.600 ευρώ).

Αξίζει να σημειώσουμε ότι στο σκεπτικό της απόφασης αναφέρονται μεταξύ άλλων:

…..Με βάση τα προεκτεθέντα ,δεν στοιχειοθετείται η νομοτυπική μορφή των αποδιδομένων στιους εναγόμενους αδικημάτων της απλής δυσφήμισης, της συκοφαντικής δυσφήμισης ή της ψευδούς καταμήνυσης σε βάρος των εναγόντων.

Σε κάθε περίπτωση οι εναγόμενοι ενήργησαν από δικαιολογημένο ενδιαφέρον με σκοπό την ενημέρωση και τη διαφύλαξη του συμφέροντος των δημοτών της Καλύμνου ως προς τη διαδικασία της ανάληψης ενός σημαντικού για την τοπική κοινωνίας έργου,καθώς και την εκτέλεση αυτού σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας και προστασίας  της υγείας των πολιτών.Εξάλλου ουδόλως προκύπτει σκοπός εξύβρισης των εναγόντων μέσω των επίμαχων τηλεοπτικών συνεντεύξεων αφού δεν περιέχονται σε αυτές εξυβριστικοί χαρακτηρισμοί ή απαξιωτικές γι’αυτούς εκφράσεις.

Να σημειώσουμε ότι  ενάγοντες έχουν δικαίωμα έφεσης κατά της απόφασης αυτή σε δεύτερο βαθμό.

Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ

Όπως προαναφέραμε την  Τρίτη 2 Οκτωβρίου 2018, ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κω, συζητήθηκε η Αγωγή (αποζημίωσης) που κατέθεσε η «3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και οι εκπρόσωποι της Δημήτριος Κρούσκος ,Νικόλαος Κρούσκος και Κληρονόμοι Γεωργίου  Κρούσκου, κατά του Δημήτρη Διακομιχάλη και Ιωάννη Τάτση.

Οι ενάγοντες θεωρούν ότι οι εναγόμενοι τέλεσαν σε βάρος τους, την αδικοπραξία της συκοφαντικής δυσφήμισης και ζητούν για την ηθική βλάβη που ισχυρίζονται ότι υπέστησαν, να υποχρεωθούν να τους καταβάλουν το συνολικό ποσό του ενός εκατομμυρίου εξήντα χιλιάδων (1.060.000 ευρώ).

Το ποσό αυτό που ζητούσαν αναλύεται ως εξής:

-310.000 ευρώ στην «3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» -Από 250.000 ευρώ στον καθένα από τους τρεις εκπροσώπους της Εταιρείας ,αδελφούς Κρούσκου

Για την ιστορία να  θυμίσουμε, ότι η εν λόγω αγωγή κατατέθηκε για πρώτη φορά ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κω  στις  16 Δεκεμβρίου 2014.

Η υπόθεση ματαιώθηκε δύο φορές υπαιτιότητα των εναγόντων (Εκπροσώπων 3Κ).

Στη διαδικασία συζήτησης στις 2 Οκτωβρίου 2018  από τους ενάγοντες παρόντες στην αίθουσα ήταν ο Δημήτριος Κρούσκος και Νικόλαος Κρούσκος, ενώ δικηγόρος που τους εκπροσωπούσε ήταν ο Δημήτριος Καρδούλιας. Ως μάρτυρας τους προτάθηκε ο Σακελλάριος Ζερβός.

Από πλευράς εναγομένων παρόντες ήταν στην αίθουσα του δικαστηρίου ο Δημήτριος Διακομιχάλης και  Ιωάννης Τάτσης ,ενώ δικηγόρος που τους εκπροσώπησε ήταν ο Γρηγόριος Μοράρης. Ως μάρτυρας προτάθηκε ο Γεώργιος Δρόσος.