Δημοπρασία από το δήμο Καλυμνίων για την εκμίσθωση παραλιών

1359

Δημοπρασία από το δήμο Καλυμνίων για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας προς τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος για τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων.

Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 30 Ιουνίου 2020 από 13.30 μέχρι 15.30 μμ ενώπιον της  επιτροπής Δημοπρασιών,

Πληροφορίες για τη δημοπρασία στο γραφείο εσόδων (Τηλ. Επικοινωνίας 2243360193 και 2243360140) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες

Οι παραλίες που θα δημοπρατηθούν φαίνονται παρακάτω:
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός