Διαγωνισμός για εκμίσθωση Σχολικού Κυλικείου 2ου ΔΣ Πόλεως Καλύμνου.

789Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός