Διενέργεια εξετάσεων στις 3 Ιουλίου στο Λιμεναρχείο Καλύμνου για χορήγηση άδειας χειριστή πηδαλιούχου για την διακυβέρνηση λαντζών και Α/Κ σκαφών

453

Ανακοινώνεται ότι την 03-07-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 στον χώρο του Λιμεναρχείου Καλύμνου, θα διεξαχθούν οι θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις αντίστοιχα των υποψηφίων για την απόκτηση άδειας χειριστή-πηδαλιούχου για την διακυβέρνηση λαντζών και αλιευτικών σκαφών.

Ορίζεται ανώτατος αριθμός συμμετεχόντων δεκατέσσερις (14), ενώ οι αιτήσεις για τη συμμετοχή στις εξετάσεις θα μπορούν να υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους μέχρι και την 02-07-2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός