Εγκρίθηκε μετά από αίτημα του ΔΛΤ Καλύμνου η εκτέλεση τριών δειγματοληπτικών γεωτρήσεων στη θαλάσσια περιοχή του λιμένα Καλύμνου.

850

Μετά από αίτημα του ΔΛΤ Καλύμνου που υποβλήθηκε στις 21 Μαΐου 2020, εγκρίθηκε από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής η εκτέλεση τριών (03) δειγματοληπτικών γεωτρήσεων στη θαλάσσια περιοχή του λιμένα Καλύμνου.

Η απόφαση αφορά μόνο τις δειγματοληπτικές γεωτρήσεις που θα πραγματοποιηθούν στον θαλάσσιο χώρο και όχι στο παραλιακό μέτωπο του λιμένα Καλύμνου σύμφωνα με τον τεχνικό Φάκελο που υποβλήθηκε

Οι δειγματοληπτικές γεωτρήσεις είναι αναγκαίες στα πλαίσια της εκπόνησης της οριστικής μελέτης για τη νέα εξωτερική αποβάθρα,
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός