Εγκρίθηκε το ποσό των 15.249.000 ευρώ για ενίσχυση των πληττόμενων αλιέων.

2204

Όπως ενημερωθήκαμε από τον Πρόεδρο του Αλιευτικού Συλλόγου μεγάλων πελαγικών ψαριών Καλύμνου Γ.Κατσοτούρχη εγκρίθηκε το ποσό των 15.249.000 ευρώ για ενίσχυση των πληττόμενων αλιέων. Εναπομένει το άνοιγμα της ειδικής πλατφόρμας για την υποβολή των αιτήσεων από τους δικαιούχους.

Εκτός από αυτή την ενίσχυση των αλιέων αναμένεται και η επιπλέον ενίσχυση των αλιέων μεγάλων πελαγικών ψαριών από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας

Δείτε τη απόφαση δέσμευσης του ποσού των 15.249.000 ευρώ
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός